Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden & Reglement ZalaSPA Vakantiewoningen

Artikel 1: Algemeen

1. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen bij ZalaSpa Vakantievilla’s
2. Onder huurder wordt mede verstaan huurster, huurders en huursters.
3. Onder beheerder wordt verstaan de door ZalaSpa Vakantievilla’s aangewezen contactpersoon in Hongarije.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst

1. Reserveren van een vakantiewoning geschiedt via een internet aanvraag of telefonisch.
2. Bij een aanvraag komt de huurovereenkomst tot stand nadat wij de reservering bevestigd hebben en de aanbetaling
ontvangen hebben.

Artikel 3: Betaling

1. Binnen 5 dagen na de reserveringsdatum dient 25% van het totale bedrag op de bankrekening van ZalaSpa
Vakantievilla’s te zijn betaald. De resterende 75% dient uiterlijk 2 maanden voor het begin van de boekingsdatum
overgemaakt te worden.
2. Bij reservering minder dan 2 maanden voor vertrek dient het gehele bedrag inclusief de borg direct na ontvangst van de
boekingsbevestiging te worden voldaan.
3. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen ontvangt de huurder nogmaals een verzoek tot betaling. Wanneer
het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen na dit verzoek tot betaling nog niet in het bezit is van ZalaSpa Vakantievilla’s,
wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd.

Artikel 4: Eindschoonmaak

1. De kosten voor de eindschoonmaak bedragen € 75,00 per woning. Dit bedrag hoeft niet betaald te worden als u de
woning weer netjes achterlaat. Dat betekent in ieder geval even stofzuigen. Serviesgoed met toebehoren graag schoon terug in de kasten. De vaatwasser en
koelkast dienen leeg te zijn. Gebruikte lakens en slopen en handdoeken s.v.p. bij de wasmachine leggen.
2. De woning staat op de dag van arriveren vanaf 15.00 uur tot uw beschikking en u dient deze aan het einde van de
boekingstermijn voor 10.00 uur verlaten te hebben.
3. De verhuurder heeft het recht extra kosten in rekening te brengen indien aan het vorenstaande geen gehoor wordt
gegeven.

Artikel 5: Borgsom

1. De borgsom dient gelijktijdig met het tweede deel van de huursom te worden voldaan. De borgsom bedraagt € 150,00
per boeking.
2. De borgsom wordt uiterlijk binnen 1 week na afloop van het verblijf teruggestort aan de huurder, onder aftrek van de
eventueel door de verhuurder gemaakte kosten wegens schade, vermissing of extra schoonmaak. Kleine schades zoals gebroken
kopjes o.i.d. worden niet in rekening gebracht, maar wel graag even melden zodat wij het tijdig kunnen vervangen voor de
volgende gasten.

Artikel 6: Beëindiging of wijziging van de huurovereenkomst door de huurder

1. Er kunnen door de huurder geen wijzigingen in een gedane boeking worden aangebracht anders dan na overleg met en
goedkeuring van de verhuurder.
2. Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de boeking van het verblijf in de vakantiewoning of beëindiging van de
huurovereenkomst door de huurder, zal geen restitutie plaatsvinden van de huurprijs. Dit ongeacht of de annulering
voor, tijdens of na het verblijf plaatsvindt. Uitsluitend in het geval dat het vakantiehuis voor dezelfde periode alsnog
geheel verhuurd kan worden, ontstaat recht op geheel of gedeeltelijke restitutie van de huurprijs.
3. Bij latere betrekking van, of voortijdige beëindiging van het verblijf in het vakantiehuis blijft de volledige huurprijs
verschuldigd.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

ZalaSpa Vakantievilla’s aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
1. Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in de woning;
2. Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de woning, tijdelijke uitval of storingen in
en om de woning van water -en/of energievoorziening.
3. Kennelijke fouten of vergissingen op haar website of andere kennisgevingen.
4. Mogelijke overlast door insecten en andere dieren. Natuurlijk kunt u de beheerder bij eventuele overlast wel altijd vragen
om maatregelen te treffen.
5. Voor wat betreft ongevallen in of om het huis kunnen ZalaSpa Vakantievilla’s en de beheerder niet aansprakelijk gesteld
worden.
6. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht
of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel van derden die zich met toestemming van de
huurder in het gehuurde bevinden.
7. Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de gehuurde woning kunnen aan de huurder aanvullende kosten worden
doorberekend.

Artikel 8: Gebruik van zwembad, sauna en (speel)tuin

1. Met nadruk willen wij stellen dat het gebruik van sauna en zwembad geheel op eigen risico is. Laat kinderen die geen
zwemdiploma hebben NOOIT alleen rondlopen. Zorg dat er ALTIJD iemand bij het zwembad aanwezig is als ze buiten
zijn. Laat kinderen zonder zwemdiploma nooit zonder zwembandjes in de buurt van het zwembad komen. Het zwembad
loopt geleidelijk af van 1.20m naar 1.80m diep.
2. Indien u van de sauna gebruik wilt maken, zal de beheerder u graag laten zien hoe u de stroom en kachel in- en uitschakelt.
3 Het is niet toegestaan dat de gasten zelf de heater van het zwembad inschakelen, aangezien dit bij onjuist gebruik tot
ernstige schade kan leiden.
4. Het gebruik van de speeltuin is op eigen risico. Op de trampoline niet meer dan 1 kind tegelijkertijd. De schommels en
klimtoren zijn niet geschikt voor de allerkleinsten. De zandbak is voor kinderen van 3-8 jaar onder toezicht van een volwassene.
5. Vuur stoken op het terrein is alleen toegestaan in de barbecue bij de woning.
6. Als u een parasol van ons neerzet en/of opendraait, bent u er zelf voor verantwoordelijk om deze ook weer dicht te
draaien. Aangeraden wordt om tijdens uw afwezigheid de parasol(s) weer dicht te draaien want het weer kan altijd
plotseling omslaan. Bij het niet opvolgen hiervan bent u aansprakelijk voor eventuele schade aan de parasol zelf en/of
aan de schade veroorzaakt door een weggewaaide parasol.
8. Het “reserveren” van (lig) stoelen bij het zwembad d.m.v. een handdoek is niet toegestaan en onnodig, want er zijn
genoeg stoelen voor alle gasten.

Artikel 9: Huisdieren

1. Huisdieren zijn uitsluitend na voorafgaand overleg toegestaan en mogen de andere gasten geen overlast bezorgen.
2. In juli en augustus en in Chalet Balaton zijn honden in principe niet toegestaan.
3. Honden moeten buiten de poort uitgelaten worden en mogen niet in het zwembad of op het zwembad terras. Binnen de poort aangelijnd houden a.u.b.
4. Er kunnen na afloop extra schoonmaakkosten in rekening worden gebracht als de woning naar hond ruikt of als er
overal haren verwijderd moeten worden.

Artikel 10: Afval

1. Op het terrein zelf zijn 3 kliko’s aanwezig. Hier kunt u uw afval met uitzondering van plastic, glas en paper in (dichtgebonden) vuilniszakken deponeren. Er zijn aparte containers voor het plastic.
2. Links buiten de poort (op ca. 50 meter) staat een grote container voor glas.  Wij verzoeken u dan ook dringend om hier gebruik van te maken en uw afval goed te scheiden.

Artikel 11: Roken

1. Binnenshuis roken is absoluut niet toegestaan. Gebeurt het toch, dan zijn wij helaas genoodzaakt om de gehele borg
in te houden. Daarnaast kunnen mogelijk aanvullende kosten worden berekend, want een woning waarin is gerookt,
is dagenlang niet verhuurbaar. Buiten roken op uw eigen terras is wel toegestaan. Een asbak hiervoor vindt u in het
aanrechtkastje.

Artikel 12: Bezoek en (maximum) aantal personen

1. Het is in principe niet toegestaan bezoek te ontvangen in uw woning of bij het zwembad, aangezien onze faciliteiten (zwembad, sauna, speeltuin, tuin, terrassen en bbq) uitsluitend voor onze betalende gasten bedoeld zijn.
2. In de woning mogen nooit meer personen verblijven dan vooraf tijdens de boeking is vastgelegd.
3. Het maximum aantal personen per boeking per villa bedraagt 5-6 en voor het chalet 3-4.  Bij de boekingen houden we er rekening mee dat er (ook in het hoogseizoen) nooit meer dan 15 personen in totaal op ons kleinschalige resort zullen verblijven. We houden het namelijk bewust graag rustig & kleinschalig!      

Artikel 13: Opening zwembad, sauna en jacuzzi

1. Het zwembad is geopend van half april tot eind september. Indien nodig  wordt het zwembad verwarmd als het ook goed zwemweer is.
2. De sauna staat altijd tot uw beschikking.
3. De jacuzzi op het zwembadterras is bedoeld voor het voor- en naseizoen.  In juli en augustus kunt u daarom geen gebruik maken van het bubbelbad. 

Bij het reserveren en huren van onze woningen wordt u geacht kennisgenomen te hebben van en akkoord te gaan met het bovenstaande. U vindt deze zowel op onze website (via het menu en reserveringspagina) als in de informatiemappen in de accommodaties.